Borend puncteerhuis NRG Petten

Deze tool voor is ontwikkeld voor NRG Petten. De tool is bedoeld voor fundamenteel nucleair onderzoek naar splijtstofbestralingen voor gesmolten zout reactoren. Splijtstofmonsters die in de HFR Petten zijn bestraald, worden bewaard in SALIENT-01, een dichtgelaste en gasdichte stalen monsterhouder. Het puncteerhuis is onderdeel van het experiment om monsters op de juiste manier te onttrekken uit de monsterhouder.

Het doel van het puncteerhuis is om veilig in de SALIENT-01 te kunnen boren voor monsteropname. De kamers in SALIENT-01 staan onder hoog vacuüm wat behouden moet blijven tijdens het boren. Bovendien is er sprake van het vrijkomen van radioactiviteit en fluorgassen. Het borend puncteerhuis dient hiertegen bestand te zijn. Wij hebben meegedacht over de beste manier om het experiment af te dichten en vervolgens de gehele opstelling vervaardigd.

Deze tool wordt aangesloten op een externe meetinstallatie waar de genomen monsters verder worden onderzocht.

50-image