Labelrobot opstelling

50-image

Deze robotopstelling heeft als doel om palletverpakkingen geautomatiseerd te voorzien van labels en tags met palletinformatie.

De machine ontvangt opdrachten van de verpakkingslijn om een label of tag te etiketteren. Deze worden doormiddel van commando’s aangevraagd aan het fabrieksnetwerk. De machine bepaald zelf welke printer wordt gebruikt. De labels en tags worden opgepakt en getransporteerd door middel van vacuüm techniek.

De labelrobot pakt het label of de tag op met een vacuüm gripper. Indien het een label betreft moet deze nog worden voorzien van een lijmlaag. Hiervoor is een speciale lijmunit ontworpen. De robot beweegt de gripper met het label door de lijmunit waarna de lijmunit het label lokaliseert en de benodigde lijmnozzles activeert om te lijmen. Vervolgens, en in het geval van tags direct, beweegt de robot zich naar de wachtpositie.

Vanuit de wachtpositie wordt er gecontroleerd of de pallet in positie staat en er voldoende ruimte vrij is om te manoeuvreren. Vervolgens plakt de robot de tag of het label op de zij- of bovenkant van de pallet. Wanneer het plakken van één of meerdere labels of tags is voltooid beweegt de robot weer naar de wachtpositie en geeft deze het signaal vrij van baan. Hiermee is de labelcyclus voltooid en kan de gelabelde pallet worden afgevoerd.

De cyclus en onderlinge communicatie kunnen worden gemonitord en eventuele parameters kunnen worden ingesteld via het touch panel. Zo kunnen verschillende lijmnozzles worden in- en uitgeschakeld om zuiniger te lijmen, het vacuüm limiet van de robot kan worden ingesteld, en de robot kan offline worden gezet.

Dit project is voor het eerst uitgevoerd in 2019 en sindsdien jaarlijks herhaald.

100-image