Investering in Ti180
robotcel voor automatische belading

Investering in Ti180 robotcel voor automatische belading

In december 2017 heeft STT Products de Titanium Ti180 laten installeren.  De Ti180 is geleverd door BMO automation en is een automatiseringssysteem voor het beladen van één of meer CNC freesmachines.

Keuze voor de Ti180

Al een aantal jaren oriënteren wij ons op mogelijkheden om efficiënter te produceren. De markt verandert en we werken steeds meer toe naar de vierde industriële revolutie. De hermle C32U was de eerste aankoop in het proces om efficiënter te werken. Deze 5-assige freesmachine heeft een automatisch gereedschapsmagazijn van 230 gereedschappen en is zeer geschikt voor automatische belading.

De Hermle C32U is bij ons eerst bemand in gebruik geweest, waarbij een operator de belading verzorgde en hiermee min of meer de automatische belading simuleerde. Zo kwam de volledige verantwoording voor het proces bij de CAM programmeur te liggen. Op deze manier werd duidelijk wat onze eisen aan een automatisch beladingssysteem zijn om veilig en foutloos te produceren.

50-image
50-image

Ti180 automatische belading

We bekeken en vergeleken verschillende systemen en kwamen uit bij de Ti180 van BMO. De Ti180 sprong in het oog door zijn multifunctionaliteit. Vanaf seriegrootte 1 tot grote series kunnen hiermee automatisch worden beladen. Bovendien is de bediening en de software gebruikersvriendelijk en is de robotcel robuust en ruim opgezet. Dit laatste is prettig voor de toegankelijkheid van de robot, er is alle ruimte om rondom de robot en de gekoppelde machines te manoeuvreren.

Doordat de Ti180 zowel losse producten als pallets kan beladen is de robot tevens zeer flexibel in gebruik. Zo kunnen er verschillende producten na elkaar worden beladen en hoeven er tijdens onbemande uren niet alleen series te worden geproduceerd. Al deze kenmerken in combinatie met de goede ervaringen van andere gebruikers van de Ti180 maakten de keuze voor deze robot eenvoudig.

In de praktijk

Inmiddels zijn de Hermle C32U en de Ti180 al een aantal maanden op elkaar aangesloten. In avonduren en weekenden worden zo (kleine) series of tijdrovende enkelstuks producten onbemand beladen en verspaand. Op dit moment zijn we druk bezig met het optimaliseren van het gebruik zodat we straks 24/7 productief kunnen zijn. Bij de aanschaf van de Ti180 kozen we dan ook voor de luxe uitvoering met alle mogelijke opties. Dit geeft meer flexibiliteit en maakt ons klaar voor groei in de toekomst.

De Hermle C32U en de Ti180 worden primair gebruikt voor het verspanen van onderdelen voor onze speciaal-machinebouw. Het in-huis verspanen van de onderdelen is een bewuste keuze. Door zelf te produceren houden we de kosten laag en de lijntjes kort. Dit draagt bij aan een betere en snellere service om onze klanten te bedienen. Daarnaast wordt de combinatie gebruikt voor toelevering van verspaande producten.

STT Products beschikt over verschillende automatische beladingssystemen. Zo beschikken al onze draaibanken over automatische belading en is onze Hermle C30U 5-assige freesmachine uitgerust met een Cobot Gibas robot beladingssysteem. Bij de Ti180 is er ruimte voor een tweede CNC machine. Op termijn, en met de juiste groei en vraag naar producten, is het de bedoeling dat er een tweede machina aan de Ti180 gekoppeld wordt. Op deze manier gaan wij, en uiteindelijk ook onze klanten, mee in de ontwikkelingen op het gebied van industriële automatiseringen.

video thumb