Kennis van verspanen brengt ballon naar rand van de ruimte

bron: Link Magazine februari 2016

STT Products is een bedrijf dat zich richt op onder meer het ontwikkelen van nieuwe technologieën op het gebied van de fijnmechanica en de mechatronica. SRON, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), ontwikkelt grensverleggende technologie en geavanceerde ruimte-instrumenten.

Een actueel voorbeeld is de STO2, een ballon die infrarood-detectoren naar de stratosfeer moet brengen om daar, veertig kilometer van het aardoppervlak, onderzoek te doen naar het ontstaan van sterren en planeten. Hiervoor moest de ballon aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals dat het van iedere willekeurige locatie moet kunnen worden gelanceerd; dat het metingen voor minimaal zes maanden moet kunnen uitvoeren; en dat het vooral een stabiel platform voor langere periodes moet zijn op de gewenste hoogte van 42 km boven het aardoppervlak.

Dr. Jian-Rong Gao, projectleider bij SRON: “Feitelijk waren er twee belangrijke problemen te overwinnen met betrekking tot de oscillatortechnologie voor het toegepaste 4,7THz-kanaal die gebaseerd is op de heterodyne detectie.” Hij noemt de noodzaak voor een goede afstemming van de frequentie van de lokale oscillator op die van de bijzondere detectoren, waarvoor een kwantum cascade laser is ingezet. Een nieuwe techniek waarover pas in 2003 is gepubliceerd en waarvoor SRON in samenwerking met het MIT (Massachusetts Institute of Technology,USA) er een voor de lokale oscillator heeft ontwikkeld. Het tweede essentiële probleem is de frequentiestabilisatie die ook op een hoogte van ruim 40 km boven Antarctica moet functioneren. In samenwerking met een Russische onderzoeksgroep is hiervoor de elektrische oplossing genoemd de superlattice harmonic mixer voor ontwikkeld.

SRON heeft tijdens de hele fase intensief samengewerkt met de TUDelft, die alle toegepaste detectoren in de clean room van het Kavli Institute of NanoScience, onderdeel van het Applied Science aan de TUDelft, heeft gefabriceerd. “De mechanische onderdelen voor alle genoemde componenten moesten uiterst nauwkeurig en op een betrouwbare wijze bij STT worden vervaardigd”, aldus design engineer Tiddens Pater. “Wij hebben zowel advies uitgebracht over de in te zetten verspaningstechnieken en de componenten geproduceerd op basis van de mechanische ontwerpspecificaties en de ontwerptekeningen. De constructies zijn op basis van onze kennis en ervaring aangepast en verfijnd!”

Dr. Jian-Rong Gao geeft aan dat zonder de hulp van STT Products het project niet op tijd gereed was gekomen. “Het feit dat zij alles correct en op tijd hebben weten te realiseren was cruciaal voor de inzetbaarheid van de detectoren en de lokale oscillator!”

50-image