Koning start STT demo opstelling

Koning start STT demo opstelling

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag 26 november 2014 de proefinstallatie voor Blue Energy op de Afsluitdijk geopend.

Dit deed de koning door het starten van de demo-opstelling, welke STT in opdracht van Wetsus heeft ontwikkeld en vervaardigd. In de opstelling wordt zoet en zout water langs membranen gevoerd. Door het spanningsverschil wordt energy opgewekt wat een elektromotor met propeller aandrijft.

Bij Breezanddijk staat de centrale waarbij de winning van energie uit zoet en zout water in de praktijk wordt getest. Met Blue Energy wordt energie gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie tussen zout en zoet water.

Door het zoute en zoete water langs membranen te voeren, ontstaat een spanningsverschil dat wordt omgezet in elektriciteit.

Blue Energy is mede ontwikkeld door het water technologisch kennisinstituut Wetsus uit Leeuwarden.

video thumb