Foutloos produceren: Hoe pak je dat aan?

Kennisartikel

Foutloos produceren: Hoe pak je dat aan?

Foutloos produceren (zero-defect manufacturing) is één van de speerpunten binnen de smart manufacturing. De voordelen zijn overduidelijk; minder verspilling van materiaal, tijd en geld. Daarnaast levert foutloos produceren voordelen op voor de werksfeer, het milieu en de doorlooptijden.

Het bereiken van een foutloze productie kun je opdelen in twee doelen, namelijk foutpreventie en foutdetectie. Het Nederlandse ‘foutloos’ produceren is een verwarrend begrip, liever spreken we over ‘zero-defect’ produceren. Fouten binnen een productie zijn onontkoombaar, maar defecte producten kun je wel voorkomen. Onder foutloos produceren verstaan we dat er geen defecte producten worden geproduceerd, alle producten vallen binnen de kwaliteitsgrenzen. Foutpreventie en foutdetectie hebben elk een eigen benadering:

100-image

1. Foutpreventie

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook in een productielijn. Je wilt voorkomen dat er fouten gemaakt worden en dus moet de ruimte voor variatie in de productie zo klein mogelijk worden. Dit kun je doen door het productieproces te vereenvoudigen en standaardiseren. Zowel voor machines als voor menselijk handelen.

De eerste, en meest voor de hand liggende, oplossing is het failsafe maken van een productielijn. Hiermee wordt het fysiek vrijwel onmogelijk gemaakt om fouten te maken door alleen correcte productiesituaties toe te staan. Denk hierbij aan een machine die enkel start wanneer de deur is gesloten of wanneer hij op de juiste temperatuur is. Ook het gebruik van productmallen (zie afbeelding) valt hieronder. Doordat producten maar op één manier in de mal geplaatst kunnen worden is het product altijd correct gepositioneerd.

Daarnaast kun je visuele hulpmiddelen inzetten. Deze hulpmiddelen informeren de operators en monteurs over de juiste werkwijze in het productieproces. Denk aan werkplekinstructiekaarten of pijlen en symbolen.

50-image
50-image

2. Foutdetectie

Zoals eerder genoemd zijn fouten nooit helemaal uit te sluiten. In de praktijk zullen er fouten in een productieproces voorkomen, zowel menselijke als mechanische / softwarematige. Wanneer de fouten niet worden afgevangen door de visuele hulpmiddelen, of wanneer de productielijn niet volledig failsafe is, kunnen er defecte producten in het productieproces terecht komen. Fouten moeten op tijd gedetecteerd worden om zero defect te produceren.

Visuele stuurmiddelen waarschuwen operators en monteurs voor mogelijke fouten in het productieproces. Dit gebeurt door inzet van signalen. Veel productiemachines zijn voorzien van licht- en geluidssignalering, bijvoorbeeld een ‘stoplicht’ bovenop de machine die aangeeft of de machine gereed is voor productie.

Daarnaast is foutdetectie belangrijk om het productieproces tijdig te kunnen bijsturen wanneer er ongewenste variatie optreedt in een productieproces. Je kunt de kritische factoren van een product of proces meten met behulp van sensoren of vision systemen. Wanneer de data van de kwaliteitsmetingen nauwgezet wordt bijgehouden kan kwaliteitsvermindering worden gedetecteerd nog voordat er sprake is van een defect. Hierop kan direct worden gereageerd door het proces bij te sturen om defecte producten in de toekomst te voorkomen. Door deze data slim in te zetten met behulp van machine learning zal het systeem er beter in worden om kwaliteitsvermindering steeds eerder te detecteren.

Foutloos produceren na foutdetectie

Wanneer er een fout is gedetecteerd kunnen onderstaande stappen worden gevolgd om te voorkomen dat deze fouten zich nogmaals voordoen:

  1. Definieer

Omschrijf het defect op een objectieve manier. Trek nog geen conclusies.

  1. Meet

Meet de frequentie en ernst van het probleem.

  1. Analyseer

Analyseer het productieproces en spoor de oorzaak van het probleem op. Pas wanneer de daadwerkelijke oorzaak helder is kun je een oplossing zoeken. Denk hierbij ook aan de 5-Why methode om achter de kern van een probleem te komen. Benoem het probleem en laat iemand vijf keer op rij vragen waarom? Hiermee wordt je gedwongen verder te denken dat dan de voor de hand liggende oorzaken.

  1. Verbeter

Pak de oorzaak van het probleem aan. Ontwikkel en implementeer een goede oplossing voor foutpreventie of foutdetectie.

  1. Controleer

Meet het effect van de oplossing. Als de oplossing goed werkt zal het resultaat zijn dat er zero defects zijn.

50-image
Werken aan een foutloze productie vraagt om een praktische aanpak. Je kunt goede resultaten boeken met zowel eenvoudige als complexere oplossingen. Deze oplossingen zijn vaak mensgericht maar ook het verbeteren en failsafe maken van machines behoort tot de mogelijkheden. Foutloos produceren is binnen handbereik!
Ben je benieuwd welke stappen jullie kunnen zetten naar een foutloze productie? Wij van STT Products kijken en denken graag met je mee. Wij helpen maakbedrijven al 35 jaar met het optimaliseren van hun productieproces. Dit doen wij door consultancy, engineering en het realiseren van slimme technische oplossingen.