Tussentijdse kwaliteitscontrole in productieprocessen

Tussentijdse kwaliteitscontrole in productieprocessen:

Maximaliseer efficiëntie en minimaliseer defecten

Kwaliteitscontrole is een cruciaal onderdeel van elk productieproces. Het zorgt ervoor dat elk geproduceerd product aan de verwachtingen en eisen van de klant voldoet. Kwaliteitscontrole in een productielijn kan achteraf plaatsvinden (end-of-line), maar ook tussentijds.

Bij tussentijdse kwaliteitscontrole wordt het proces continu gemonitord en wordt het product tussen de productiestappen door geïnspecteerd. In dit artikel gaan we verder in op de voordelen van tussentijdse kwaliteitscontrole, we bekijken verschillende methoden en tot slot hebben we nog een paar tips om zelf aan de slag te gaan.

Voordelen van tussentijdse kwaliteitscontrole

Er zijn verschillende voordelen aan het tussentijds inspecteren van de productkwaliteit.

  1. Vroege detectie van fouten en defecten. Bij het continu monitoren van het productieproces kun je defecten vroegtijdig signaleren. Wat nog mooier is, je kunt er defecten mee voorkomen. Door continu te monitoren zie je de alle afwijkingen in de outputkwaliteit. Deze afwijkingen zijn acceptabele, kleine fouten in de producten. Door bij het signaleren van deze afwijkingen al in te grijpen in het proces voorkom je dat deze fouten uiteindelijk veranderen in defecten. Hiermee zet je een grote stap richting foutloos produceren (lees hier ons kennisartikel over foutloos produceren).
  2. Verhoogde efficiëntie. Over de hele productie genomen wordt de productielijn efficiënter van het inzetten van tussentijdse kwaliteitscontrole. Doordat er minder defecten zijn gaat er minder productie- en arbeidstijd verloren, is er minder afval en dus efficiënter grondstofgebruik. Door de continue monitoring wordt het gemakkelijker om preventief onderhoud uit te voeren aan de machines omdat er een goed beeld is van het functioneren ervan.
  3. Verhoogde klanttevredenheid. Omdat de tussentijdse kwaliteitscontrole elk product inspecteren zullen er geen defecte producten meer bij de klant terecht komen, in tegenstelling tot bij een steekproefsgewijze eindcontrole kan gebeuren. De gewenste specificaties van de klant kunnen nauwgezet worden gevolgd gedurende het hele proces, mocht de klant andere verwachtingen hebben of verscherpte eisen afgeven is dit gemakkelijk aan te passen bij de betreffende productiestap.
100-image

Methoden voor tussentijdse kwaliteitscontrole

Een belangrijk basis van tussentijdse kwaliteitscontrole is het bijhouden van data. Door niet alleen elk product een goed-/afkeur te geven maar het functioneren van de productlijn in de gaten te houden kun je toewerken naar een foutloze productie. Het verzamelen van die data kan op verschillende manieren:

  1. Statistical Process Control (SPC). SPC is een methode voor het continu monitoren van het proces zoals we hierboven omschreven. Deze methode analyseert de data van de productiemachines en haalt hier patronen en trends uit. Hiermee kunnen de genoemde afwijkingen worden opgespoord.
  2. Vision systemen. Door middel van camera’s en software worden de producten geïnspecteerd op de vooraf afgegeven specificaties. Bijvoorbeeld op correcte assemblage, missende onderdelen, oppervlaktekwaliteit en kleur. Deze systemen zijn vaak zelflerend door inzet van AI (artificiële intelligentie) waardoor ze naar verloop van tijd steeds beter presteren en afwijkingen in een trend eerder detecteren.
  3. Dimensionale inspectie. Bij dimensionale inspectie wordt de vorm en grootte van een product gemeten op de gestelde specificaties. Dit kan met behulp van diverse technieken, zoals laser scannen, meten met behulp van coördinaten en met mechanische oplossingen. Door de meetresultaten te verzamelen en de data te analyseren kan de kwaliteit verder worden geoptimaliseerd.

Zelf aan de slag gaan met tussentijdse kwaliteitscontrole

Een paar tips van ons:

  1. Begin klein. Het kan overweldigend zijn om vanuit niets een tussentijds kwaliteitscontrole systeem te implementeren in je productieproces. Begin daarom stapsgewijs, met één productiestap of machine. Hiermee kun je het proces van tussentijds inspecteren testen en verfijnen voordat je het over de gehele productielijn uitrolt.
  2. Maak je collega’s enthousiast. Tussentijdse kwaliteitscontrole is het meest efficiënt wanneer iedereen eraan meewerkt. Zorg dat alle betrokken werknemer weten wat hun rol is in het proces, en dat ze de procedures nauwgezet volgen. Van een foutloze productie wordt iedereen blij!
  3. Gebruik de beschikbare technologie. Zoals genoemd zijn er verschillende methoden en technologieën beschikbaar. Overweeg welke investering je wilt maken en welke methode het meeste effect zal bereiken binnen jullie productieproces.
  4. Blijf monitoren en verbeteren. Tussentijdse kwaliteitscontrole is een blijvend proces. Door de data goed in de gaten te houden, en de eventuele AI software slim in te zetten, zal je al snel genoeg informatie verzameld hebben om de kwaliteit nog nauwkeuriger te controleren. Zo kun je het kwaliteitssysteem verder verfijnen om je efficiëntie en outputkwaliteit verder te verhogen.

Tot slot, tussentijdse kwaliteitscontrole is een sterke manier om maakbedrijven verder te helpen in de efficiëntie van hun productieproces. Door de juiste methode voor jou productieproces in te zetten kun je fouten eerder detecteren dan voorheen. Met een betere output zal ook de klanttevredenheid stijgen. Door stapsgewijs en doordacht aan de slag te gaan kunnen maakbedrijven deze manier van kwaliteitscontrole succesvol inzetten!