Subsidietoekenning van €850.000,- voor ontwikkeling volledig geautomatiseerde en toekomstbestendige productielijn

Subsidietoekenning van €850.000,- voor
ontwikkeling volledig geautomatiseerde en
toekomstbestendige productielijn

Drie Noord-Nederlandse bedrijven, Menicon, STT Products en Demcon Industrial Systems Groningen, slaan de handen ineen om het innovatieve vermogen van de maakindustrie in de regio te versterken. Met project AutomatIQ ontwikkelen zij een volledig geautomatiseerde en toekomstbestendige productielijn voor medische hulpmiddelen.

Smart Manufacturing

In de Nederlandse hightech- en medische maakindustrie is behoefte aan automatisering en digitalisering. Verbeterde en versnelde productieprocessen zijn nodig om te blijven innoveren en op productieniveau de concurrentiepositie ten opzichte van lagelonenlanden te behouden. Toepassing van Smart Manufacturing speelt hierin een sleutelrol.

De kern van Smart Manufacturing is de inzet van volautomatische en zelfsturende productieprocessen door gebruik te maken van nieuwe technologieën, data, onderlinge verbondenheid via Internet of Things (IoT) en kunstmatige intelligentie (AI). Hiermee kan vervolgens worden ingezet op foutloos produceren en voorspellend onderhoud van de productielijnen, voor zowel grote als kleine productievolumes.

Mede mogelijk gemaakt door:

50-image

Productielijn van de toekomst

De productie van medische hulpmiddelen, met lage aantallen en hoge variabiliteit, kent veel kritische processen. Menicon, STT Products en Demcon werken aan de ontwikkeling van een nieuwe, volledig geautomatiseerde productielijn welke voldoet aan de Smart Manufacturing principes. Deze geavanceerde lijn geeft continu feedback over de actuele product- machine- en productie-eigenschappen ten behoeve van de kwaliteitsborging.

De combinatie tussen het geautomatiseerde proces en de continue kwaliteitscontrole maakt dat de nieuwe productielijn een verdrievoudigde productiecapaciteit heeft ten opzichte van de huidige lijn. Deze schaalvergroting komt tot stand zonder uitbreiding van vloeroppervlak of personeel.

Daarnaast is de productielijn toekomstbestendig ontworpen door toepassing van geavanceerde software om een realtime data-transfer te realiseren naar een virtuele omgeving. Zo ontstaat een digital twin (virtuele kopie van de productielijn) welke het mogelijk maakt om in de toekomst realtime analyses uit te voeren om een foutloos productieproces te realiseren.

Het consortium

De drie betrokken partijen in het consortium brengen elk waardevolle kennis en competenties mee in het project. Menicon, eindgebruiker van de te ontwikkelen productielijn, heeft binnen haar uitgebreide R&D afdeling alle benodigde kennis in huis op product- en kwaliteitsniveau. STT Products neemt kennis mee over productieoptimalisatie, fijnmechanica en elektrotechniek om de beoogde oplossing te realiseren. Voor Demcon is een belangrijke rol weggelegd op het gebied van digitalisering en kunstmatige intelligentie om de digital twin en het zelfsturend vermogen van de productielijn vorm te geven.

Subsidie voor AutomatIQ prototype

Binnen het AutomatIQ project staat nu de ontwikkeling van een volledig functionerend prototype en bijbehorende software centraal. Deze zal vervolgens getest worden in de productieomgeving; de cleanroom bij Menicon. Voor deze ontwikkel- en testfase is er €850.000,- subsidie beschikbaar gesteld vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie. De verwachting is dat het bewezen prototype medio 2023 wordt opgeleverd.

Met de EFRO-subsidie wordt aan dit project een extra impuls gegeven om de Noord-Nederlandse kennis- en maakindustrie te ontwikkelen. Naast een economische impact voor Menicon is de kennis en technologie die Demcon en STT Products opdoet en ontwikkelt ook inzetbaar voor het optimaliseren van productieprocessen in andere takken binnen de maakindustrie. Tot slot biedt het aantrekken van kennis en de verworven specialisaties een bijdrage aan het innovatieve vermogen van de regio.

Een samenwerking tussen:

Alle berichten over dit project

Volledig geautomatiseerde productielijn

Automatiq

Mijlpaal voor ontwikkeling volledig geautomatiseerde en toekomstbestendige productielijn

Lees meer
SMARTHANDLE logo

Opnieuw Europese subsidie voor Noord-Nederlands initiatief voor volautomatische productielijn – SMARTHANDLE

Lees meer
Automatiq logo

Subsidietoekenning voor ontwikkeling productielijn

Lees meer