Kosten besparen door
afvalreductie:
4 tips voor jullie productielijn

4 tips voor jullie productielijn

Kosten besparen door afvalreductie

Hoeveel betalen jullie aan afval afkomstig uit het productieproces? Waarschijnlijk meer dan je denkt. Afval is niet alleen vanuit duurzaamheidsoogpunt onwenselijk, maar is economisch ook inefficiënt want afval kost geld.

Wat is afval?

Onder afval uit het productieproces verstaan we bijvoorbeeld restmaterialen, afgekeurde producten en restproducten. Deze afvalstromen brengen de volgende kosten met zich mee:

  1. Grondstoffenverspilling: Alle weggegooide materiaal, onderdelen en producten zijn ooit ingekocht. Behalve uitputting van natuurlijke grondstoffen is dit dus ook het weggooien van geld.
  2. Afvalbeheerkosten: Het goed beheren en verwerken van industrieel afval brengt hoge kosten met zich mee. Het niet verantwoordelijk verwerken van afval zorgt weer voor boetes voor milieuovertredingen en de kosten van het opruimen van vervuiling. Afval kost altijd geld.
  3. Reputatieschade: In het huidige tijdperk van maatschappelijk verantwoord ondernemen, kan een grote afvalproductie of slecht afvalbeheer het imago van een bedrijf aantasten en leiden tot verloren klanten en omzet.

Deze kosten kun je verlagen door de afvalproductie te reduceren. Daarnaast brengt afvalreductie nog meer voordelen met zich mee. We zetten ze op een rijtje.

50-image

Aan de slag met afvalreductie

 

1. Produceer niet meer dan nodig

Als een klant 1000 producten besteld, hoeveel produceer je dan? 1000 of 1200? Vaak wordt er meer geproduceerd dan nodig is omdat het handig lijkt een voorraad te hebben voor een volgende order. Datzelfde geldt voor ingekochte onderdelen en materialen. Maar wat doe je als de klant besluit niet nog een order te plaatsen? Of met andere wensen komt? Dan blijven de producten liggen. Produce-to-order is produceren (en inkopen) wat er is besteld, dan heb je altijd genoeg en nooit teveel. Just-in-Time productie is dat onderdelen pas vervaardigd worden op het moment dat ze nodig zijn.

+ Bijkomend voordeel:  Geen onnodige voorraden, minder tot geen magazijnruimte nodig, geen voorraadadministratie

2. Uitval beperken

Terugkomend op die 1000 producten die de klant bestelt; elk productieproces heeft te maken heeft met uitval. Om 1000 goede producten te leveren moet je misschien 1020 producten produceren omdat er gemiddeld 2% afkeur is. Dit afkeurpercentage verbeteren is een van de speerpunten van Smart Manufacturing, de zero-defect productie. Dit bereik je door te focussen op foutpreventie en vroegtijdige foutdetectie. Meer lezen? Zie ons artikel over foutloos produceren.

+ Bijkomend voordeel: Verhoogde capaciteit door hoger percentage goedgekeurde output

3. Vervroegde kwaliteitscontrole

Eigenlijk valt dit onder punt 2, uitval beperken, maar het is een losse vermelding waard. Met een vervroegde, of tussentijdse, kwaliteitscontrole worden in tussenliggende productiestappen de onderdelen of bewerkingen al gecontroleerd op kwaliteit. Door dit real-time te monitoren kun je het proces bijsturen voordat er defecten ontstaan (lees meer over tussentijdse kwaliteitscontrole) en heb je in de output minder afkeur. Daarnaast vindt eventuele afkeur eerder in het proces plaats zodat er minder afval is, namelijk alleen onderdelen en geen modules of eindproducten. Deze losse onderdelen zijn bovendien eenvoudiger te recyclen wat voor lagere verwerkingskosten zorgt. Driedubbel kosten besparen dus.

+ Bijkomend voordeel: Efficiënter productieproces én de mogelijkheid tot voorspellend onderhoud

50-image

4. Verbeterd ontwerp van het product

De fase van het (her)ontwerpen van een product is het beste moment om rekening te houden met afvalreductie. Met de juiste keuzes in materiaal en productiewijze is een hoop afval te besparen. Sommige materialen, zoals glas, zijn goed te recyclen bij afkeur (zie stap 3) en bepaalde productiewijzen, bijvoorbeeld printen of (spuit)gieten, zorgen voor minder restmateriaal. Daarnaast kun je in het ontwerp rekening houden met afval door te kijken naar vormen en seriegroottes zodat dit goed aansluit op de beschikbare productiemiddelen.

+ Bijkomend voordeel: Mogelijkheid om bij vernieuwing duurzame materiaal- en productiekeuzes te maken, goed voor milieu en reputatie

Waar ga jij mee aan de slag?

Niet alle genoemde tips zijn voor elk maakbedrijf mogelijk of kostendekkend. Een goed afvalreductieplan kan helpen om de juiste keuze te maken voor jullie productieproces.

Hebben jullie hulp nodig met het optimaliseren van het productieproces om afval te verminderen? Dan staan wij voor je klaar. Wij kijken graag met jullie proces mee om te zien waar de verbeterkansen liggen.